Arxius

Posts Tagged ‘disseny curricular’

El comentari de text filosòfic a Batxillerat

Publicat al BOE la modificació de Educació per a la ciutadania

BOE de dia 4 d’agost. Què farà la Conselleria d’Educació?

Podeu accedir-hi seguint el següent enllaç: http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/04/pdfs/BOE-A-2012-10473.pdf